Fourreur – Fourreur, Coupe des Peaux – Snijlijnen in de huiden door de leerlooier (plaat 4)

13.00

Beschrijving

Mooie uitvouwbare 18e eeuwse kopergravure afkomstig uit de bekende “Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers”, hoofdstuk “Fourreur”.

Deze plaat toont diverse snijlijnen in een dierenhuid door een leerlooier.

Dennis Diderot en Jean le Rond d’Alembert, ca. 1775-1790

Getiteld “Fourreur, Coupe des Peaux”

Afmetingen: 25 cm x 19.5 cm

Plaat is genummerd ‘5’

De Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (“Encyclopedie of beargumenteerd woordenboek van de wetenschappen, kunsten en beroepen”) was een intellectuele en artistieke onderneming die het boegbeeld werd van de Verlichting in Frankrijk in de 18e eeuw. De eerste 28 delen zijn in Frankrijk gepubliceerd tussen 1751 en 1772. Denis Diderot en Jean le Rond d’Alembert waren de redacteuren. Daarom wordt dit werk meestal aangeduid als de ‘Encyclopedie van Diderot en d’Alembert’. De ‘verlichte’ kring rond Diderot en d’Alembert worden de Encyclopedisten genoemd. Hun werk werd in sommige landen, zoals Rusland, verboden. Bron