Voorwaarden

Vooruitbetaling wordt gevraagd.

Prijzen zijn netto, in Euro’s en inclusief BTW (wordt niet vermeld op de rekening in verband met deelname aan de ‘Margeregeling’). Verzendkosten op basis van de kostprijs zijn voor rekening van de koper, evenals de eventuele kosten voor verzekerd en/of aangetekend verzenden. Verzending geschiedt voor risico van de verkoper. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per e-mail.

Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling heeft plaats gevonden.

Alle boeken zijn volledig beschreven en in goede staat, tenzij anders vermeld. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte / antiquarische boeken zijn niet altijd aangegeven.

Indien een boek niet aan de beschrijving voldoet kan het boek binnen 7 dagen na ontvangst aan de verkoper retour gezonden worden na een voorafgaande kennisgeving per e-mail, waarna restitutie van het aankoopbedrag volgt.

Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Bij een retourzending ten gevolge van een onvolledige beschrijving vergoeden wij de retourporto.

Retourzendingen dienen de verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan de koper verzonden werden.