Grote publicatie van 4 maart 1795 over de financiën van het land

109.00

Beschrijving

Een erg mooie grote publicatie van de provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland van 4 maart 1795.

“Dat zy overtuigd zynde dat het by de hen zoo plegtig erkende regten van den Mensch en den Burger notoir voortvloeit dat het Volk regt heeft om van zyne Repraesentanten opening te eischen van den Staat van ‘s Lands financien”. Een overzicht van de financiën van de Bataafse Republiek.

Auteurs P. Paulus en J. Spoors.

Schitterende plaat in (erg) goede staat.

Met een watermerk in het papier, door “Isaac Scheltus, ‘s Lands Drukker”

Afmetingen 54 x 45 cm