Laminage du Plomb – Nouvelle maniere de faire tourner un Laminoir par le courant de l’Eau – Nieuwe manier om een ​​walserij te draaien door de stroming van water

17.00

Beschrijving

Mooie uitvouwbare 18e eeuwse kopergravure afkomstig uit de bekende “Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers”, hoofdstuk “Laminage du Plomb”.

Deze plaat toont een “nieuwe” manier om een ​​walserij te draaien door de stroming van water

Dennis Diderot en Jean le Rond d’Alembert, ca. 1750-1775

Getiteld “Nouvelle maniere de faire tourner un Laminoir par le courant de l’Eau”

Afmetingen L x B: 24,5 cm x 19,5 cm

Plaat is genummerd ’12’

De Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (“Encyclopedie of beargumenteerd woordenboek van de wetenschappen, kunsten en beroepen”) was een intellectuele en artistieke onderneming die het boegbeeld werd van de Verlichting in Frankrijk in de 18e eeuw. De eerste 28 delen zijn in Frankrijk gepubliceerd tussen 1751 en 1772. Denis Diderot en Jean le Rond d’Alembert waren de redacteuren. Daarom wordt dit werk meestal aangeduid als de ‘Encyclopedie van Diderot en d’Alembert’. De ‘verlichte’ kring rond Diderot en d’Alembert worden de Encyclopedisten genoemd. Hun werk werd in sommige landen, zoals Rusland, verboden. Bron