Briqueterie et Tuilerie – le détail d’un fourneau pour cuire deux cents milliers de briques – detailaanzicht van een oven om 200.000 bakstenen te bakken

10.00

Beschrijving

Afkomstig uit “Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers”, hoofdstuk “Briqueterie”

Dennis Diderot en Jean le Rond d’Alembert

Getiteld “Briqueterie et Tuilerie”

Plaat is genummerd “6”

“Cette Planche représente le détail d’un fourneau pour cuire deux cents milliers de briques”

Plaat met een detailaanzicht van een oven om 200.000 bakstenen te bakken

De Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (“Encyclopedie of beargumenteerd woordenboek van de wetenschappen, kunsten en beroepen”) was een intellectuele en artistieke onderneming die het boegbeeld werd van de Verlichting in Frankrijk in de 18e eeuw. De eerste 28 delen zijn in Frankrijk gepubliceerd tussen 1751 en 1772. Denis Diderot en Jean le Rond d’Alembert waren de redacteuren. Daarom wordt dit werk meestal aangeduid als de ‘Encyclopedie van Diderot en d’Alembert’. De ‘verlichte’ kring rond Diderot en d’Alembert worden de Encyclopedisten genoemd. Hun werk werd in sommige landen, zoals Rusland, verboden. Bron