Publicatie tot Ampliatie van het 29 ste Articul van Syn. Doorl. Hoogheits Reglement van den 21 December 1748. op 7 October 1750

88.00

Categorie:

Beschrijving

Publicatie tot Ampliatie van het 29 ste Articul van Syn. Doorl. Hoogheits Reglement van den 21 December 1748.
De staten van Vrieslandt allen den genen…
… omtrent den zin en waare meninge van Syn Doorl. Hoogheyt den Heere Prince van Orange en Nassauw Erfstadhouder ec. ec. ec….
7 October 1750
H.W. v. Glinstra
J. v. Sminia
papier met watermerk
33 x 42 cm.