Publicatie van 8 augustus 1795 over gedeserteerde soldaten – Bataafse Republiek

39.00

2 op voorraad

Beschrijving

Een mooie publicatie van de Staaten Generaal der vereenigde Neederlanden van 8 augustus 1795.

Betreft een afkondiging dat “dat veele Militairen” … “In de Steden en ten platten Lande rondzwerven in Monteeringen van Regimenten of Corpsen voorheen in dienst dezer Republiek gestaan hebbende” zich nog steeds voordoen als dienstdoende militairen, “het welk van gevaarlijke gevolgen voor de rust en goede orde zou kunnen zijn”.

Auteurs Hugo Gevers en C. Scheffer

Schitterende plaat in  goede staat.

Met een watermerk in het papier, gedrukt ter ‘s Lands Drukkery van Holland.

Afmetingen 41.5 x 33 cm