Publicatie. Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Accord tusschen de Provincien van Holland en Zeeland…1-9 en 1 tm 7

Categorie:

Beschrijving

Publicatie.
Vryheid, Gelykheid, Broederschap
De provisioneele Repraesentanten van het volk van Holland…..
….Dat wij tot menagement van Finantien……
….Accord tusschen de Provincien van Holland en Zeeland…. en het Reglement voor den Hove van Holland en Zeeland….
1 – 9 en 1 tm 7