Extract. 6 February 1769 over invoer en verkoop van Vriesche aarden Potten (Pottenbakkersgilde)

39.00

Categorie:

Beschrijving

Extract.
Uit de Resolutien van de Ed. Achtb. Heeren Borgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht.
….over de invoer en verkopen van Vriesche aarde Potten binnen deze stad…. (Pottenbakkersgilde)
6 February 1769
J.F. Röell
papier met watermerk
24 x 43 cm.