Publicatie 30 October 1795 Vryheid, Gelykheid, Broederschap. Verbod op vervoer van Vette of Magere Varkens, gerookt of enig ander Spek

Publicatie. Vryheid, Gelykheid, Broederschap.

Schaarsheid der Varkens binnen de Provincie. Verbod op vervoer van Vette of Magere Varkens, gerookt of enig ander Spek.

30 October 1795.

J.G.H. Hahn

C. Scheffer.

papier met watermerk

33 x 42 cm.

Categorie: