Publicatie. 5 July 1753. Delicten door Militairen gepleegt

88.00

De Staten van Vriesland allen den geenen die dezen zullen zien of hooren leezen SALUT….

Resolutie van 28 December 1748 hebben goedgevonden dat alle delicten het zy gemeene of andere door Militairen gepleegt zullen staan ter cognitie van den Militairen Rechter….

5 July 1753

G.W. v. Doys

J. v. Sminia

33 x 42 cm.

Categorie: