Publicatie. Gelykheid, Vryheid, Broederschap. 21 September 1795. Opgeblazene heerschzugt van Lodewyk de XIV. Bataven! lafhartigen Overlooper.

Categorie:

Beschrijving

Publicatie.
Gelykheid, Vryheid, Broederschap.
Het committé de Salut Public van de Nationale Conventie van Vrankrijk aan het Bataafsche Volk. Bataven!
…De opgeblazene heerschzugt van Lodewyk de XIV…
….vreest niet nog den trouwloozen Brit, nog den lafhartigen Overlooper…
Onze zegenpraalenden Benden zullen hun te gemoete trekken….
J.B. Louyet du Loiret Merlin (de Douay)
Rabaut Boissy
21 September 1795